سامانه مدیریت ارتباط پیمانکاران  

_

با توجه به افزایش روزافزون رویکرد شرکت ها و سازمان ها در برون سپاری نیازهای کالا و خدمات خود در دهه های اخیر، مدیریت کردن قراردادهای منعقد شده و ارتباط با پیمانکاران به یکی از مهم ترین، محوری ترین و حساس ترین چالش های این گونه سازمان ها بدل شده است. نیاز به ارتباط موثر و در لحظه با پیمانکاران می تواند کمك شایانی به نتیجه رسیدن هرچه بهتر پروژه های برونسپاری کند.
امکانات سیستم:

 • تعیین وضعیت مالی پیمانکاران
 • تعیین امتیازات پیمانکاران
 • ثبت کالا، اقلام، تجهیزات و پرداختی های پروژه های برونسپاری
 • گزارشات کامل از وضعیت پروژه ها و پیمانکاران
 • و دیگر امکانات سفارشی سازمان شما برای این بخش
 • و کلیه فرآیندها و امکانات سفارشی واحد روابط عمومی سازمان شما
 • امکان ثبت و تعریف پیمانکاران با تمامی جزییات لازم
 • امکان ثبت و تعریف پروژه های برون سپاری و تخصیص به پیمانکاران
 • امکان تعیین قراردادها به تفکیك پیمانکار
 • ثبت و تعیین هزینه های پرداخت شده پروژه های برون سپاری
 • تعیین وضعیت پروژه های برونسپاری