سیستم مدیریت احتیاجات مواد  

_

یکی از مشکلاتی که بسیاری از شرکتهای تولیدی با آن مواجه بوده و همواره ذهن مدیران ارشد را به خود معطوف می در واقع رشد و توسعه تکنولوژی صنعتی و افزایش دامنه رقابت جهت پاسخ گویی به نیازهای در حال تغییر مشتریان است که این موارد ، فرآیند برنامه ریزی مواد و قطعات مورد نیاز محصولات و مدیریت بر اجرای صحیح و دقیق آنرا بسیار پیچیده و وقت گیر نموده و در بسیاری اوقات باعث افزایش میزان سرمایه درگردش مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه گردیده . براین اساس سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد علاوه بر در نظر گرفتن تمامی المان های موثر در این امر راهکاری سریع تر و دقیق تر برای کسب و کار شما ارائه می دهد.

 • یکپارچگی با سیستم های انبار، مالی، خرید و ...
 • امکان ثبت و تایید خرید خدمات
 • پیش بینی نیازمندی های ماه های آتی بر اساس برنامه تولید و فروش
 • امکان تعریف زمانهای تأمین (خرید، تولید) مواد اولیه و نیمه ساخته
 • دریافت اطلاعات موجودی کالاها از انبار
 • دریافت قیمتهای استاندارد مواد از ماژول انبار
 • دریافت اطلاعات سفارشات در راه
 • محاسبه و زمانبندی خواستهای خرید و سفارشات تولید
 • صدور سفارشات درخواست کالا از انبار، درخواست خرید داخلی، خرید خارجی، برون سپاری
 • امکان تعیین سیاست سفارش دهی برای خرید یا تولید
 • گزارشات کامل از احتیاجات، سفرشات و تمامی بخش های درگیر
 • و تمامی فرآیندها و گزارشات سفارشی شما