مدیریت بازاریابی و فروش 

_

سیستم مدیریت فروش و بازاریابی یکی از نیازهای اصلی هر شرکت و سازمان می باشد چراکه پیشرفت منسجم هر سازمانی در گرو فعالیت بهینه فروش آن است که حفظ قابلیت رقابتی کالا و خدمات و بالا بردن سطح فروش نیازمند ابزار کارآمد در این زمینه می باشد بهینه کردن فرآیند فروش از طریق تعریف بهینه فرآیندها و نوع ارتباط فعالیت ها و کنترل کلیه عوامل اثر گذار بر روی انجام فروش سودآور، نیازی ضروری برای واحدهای فروش می باشد. مرپ از طریق سامانه فروش به صورت یکپارچه با سایر واحد ها به خصوص واحد های حسابداری ، انبار ، قراردادها و اجرای فرایندهای فروش به صورت کامل انعطاف پذیر می باشد. و در نهایت ارتقاء عملکرد واحد فروش در درجه اول و کل سازمان در درجات بعد را در پی خواهد داشت.

8-02

فروش

9-02

بازاریابی

7-02

CRM

امکانات واحد فروش

_
 • تعریف مشتریان، فروشندگان و بازاریابان و مراکز فروش وتحویل
 • گروه بندی مشتریان، فروشندگان و بازاریابان به صورت نامحدود
 • تعریف انواع فروش و استفاده در فاکتورهای فروش و سایر اسناد فروش
 • کنترل انبار مشتری بصورت در لحظه
 • تعریف انواع عوامل افزاینده و کاهنده از قبیل عوارض، بیمه و...
 • گروه بندی خدمات و استفاده در اسناد فروش
 • تعریف روال ها وفرآیندهای خاص فروش و امکان ارتباط فرآیندها با سایر سیستمها از قبیل حسابداری، انبارداری، قرارداد ها و
 • امکان گروهبندی کالاها و خدمات فروش بر
 • امکان تعریف تامین کنندگان به عنوان مشتری بدون نیاز به ورود مجدد و تکراری اطلاعات
 • امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و.... به صورت فایل برای هر مشتری، کالا و خدمات
 • تعیین شرایط اعتبار ( سقف، تاریخ، چک های برگشتی و....) و روش محاسبه اعتبار هریک از مشتریان و کنترل آن در زمان صدور اسناد
 • فروش با توجه به میزان حساسیت و نیاز سازمان و مشاهده مانده حساب در زمان صدور اسناد فروش
 • امکان مشاهده آخرین وضعیت اعتبار و پرداختی مشتری بر اساس اسناد صادره در سیستم به صورت لحظه ای
 • امکان گروهبندی مشتریان
 • تعریف گروه های حساب مشتریان و تخصیص مشتری به هر گروه حساب
 • امکان تعریف مناطق فروش تخصیص مشتری به منطقه
 • تعریف بازاریابی های فروش و تخصیص آن ها به مناطق مختلف
 • مشاهده سوابق اسناد فروش برای هر مشتری به صورت جداگانه
 • تعیین وضعیت نمایش قیمت ها در مراکز فروش
 • امکان تغییر قیمت کالا یا خدمات از اسناد فروش با توجه به ضریب تبدیل واحد شمارش کالا یا خدمات
 • امکان ثبت کسورات و اضافه هزینه های ثابت متناسب با نوع فروش با امکان تخصیص فرمول محاسباتی
 • امکان تعریف روش های دریافت برای فروش انجام شده
 • امکان اتصال به فروشگاه اینترنتی و یکچارچگی با سیستم فروش و ثبت سفلرش آنلاین
 • صدور اسناد فروش، بازگشت فروش، سفارش فروش، قرارداد فروش با استفاده از پارامترهای مختلف
 • ارتباط سیستم فروش و بازاریابی به صورت یکپارچه و آنی
 • تعریف مناطق جغرافیایی و استفاده از سیستم فروش و بازاریابی بر اساس موارد فوق جهت بازاریابان، فروشندگان و...
 • درج و محاسبه پورسانت بازاریابان و فروشندگان
 • امکان تعیین کالاهای قابل استفاده در فروش
 • امکان تعریف خدمات جهت فروش.
 • امکان ثبت پارامتر های آنالیز قیمت و روش های آنالیز برای تجزیه و تحلیل قیمت های قرارداد، فاکتورهای فروش و...
 • امکان تخصیص آنالیزهای قیمت به قرارداد یا فاکتورهای فروش
 • امکان تعریف متعلقات به صورت اختصاصی برای هر کالا ( محصول ) یا به صورت عمومی برای یک دسته محصول و استفاده از آن در زمان صدور اسناد فروش
 • امکان تعریف جوایز به صورت اختصاصی برای هر کالا ( محصول ) یا به صورت عمومی برای یک دسته محصول و استفاده از آن در زمان صدور اسناد فروش
 • تعریف سطح دسترسی کاربران به انبارهای مجاز
 • امکان گروهبندی ضمائم و تخصیص ضمائم به اسناد فروش
 • امکان صدور اسناد به تفکیک بخش های سازمان و سطوح دسترسی
 • برقراری یکپارچگی کامل با سیستم انبار و حسابداری انبار، حسابداری مالی و قراردادها
 • امکان ثبت پیش فاکتور فروش کالا یا خدمات درخواستی مشتری
 • امکان ثبت قرارداد فروش کالا و خدمات با تمام جزییات ( پیش دریافت، مالیات بر ارزش افزوده ( در صورت نیاز )، اضافه هزینه و ....) و همچنین امکان ارتباط با واحد قراردادها برای پیگیری مسائل مالی قراردادها
 • امکان ثبت سفارش فروش کالا یا خدمات درخواستی مشتری
 • امکان تبدیل یک یا چند پیش فاکتور فروش به سفارش فروش یا قرارداد فروش
 • امکان انتقال مکانیزه درخواست های تحویل کالا طبق پیش فاکتور، سفارش و قرارداد فروش به سیستم انبار
 • امکان تعریف خدمات خرید به عنوان خدمات فروش بدون نیاز به ورود مجدد و تکراری اطلاعات
 • امکان گروه بندی کالاها و خدمات فروش بر اساس نیاز سازمان.
 • امکان ثبت انواع بسته بندی کالا.
 • امکان ثبت انواع فروش کالا و خدمات.
 • امکان ثبت و تعیین مکانهای تحویل کالای فروخته شده.
 • امکان تعریف انواع روشهای حمل کالاها.
 • امکان ثبت اطلاعات شرکتهایی که در زمینه حمل و نقل کالاها فعالیت میکنند.
 • امکان ثبت اطلاعات مشتریان و آدرسهای تحویل آنها.
 • امکان نگهداری اطلاعات کلیه سفارشات و قرارداد های تولید و ارائه خدمات و فروش کالا و برنامه ریزی فروش
 • کنترل و اعلام لحظه ای موجودی کالای آماده فروش و همچنین موجودی کالای آماده برای فروش و تعهدات انجام نشده به صورت اتوماتیک
 • امکان خروجی گرفتن در فرمت های مختلف از جمله CSV ، pdf ، word ، exel و...
 • گزارش پیش فاکتور فروش و اقلام آن ها
 • گزارش قراردادهای فروش و اقلام آن ها
 • گزارش سفارشات فروش و اقلام آن ها
 • گزارش درخواست های تحویل فروش و اقلام آن ها
 • گزارش فاکتورهای فروش و اقلام آن ها
 • گزارش اضافه هزینه و کسورات فاکتورها
 • گزارش مجوزهای برگشت از فروش و اقلام آن ها
 • گزارش مولفه های فروش، رسیدهای برگشت از فروش و اقلام آن ها
 • گزارش فروش محصولات
 • گزاش فروش به مشتریان
 • گزارش فروش دوره ای محصولات
 • گزارش فروش دوره ای به مشتریان
 • گزارش بدهی به مشتریان
 • امکانات دیگر سفارشی سازمان شما

امکانات واحد بازاریابی

_
 • تعریف مشتریان، فروشندگان و بازاریابان به صورت نامحدود
 • ارتباط سیستم فروش و بازاریابی به صورت یکپارچگی و آنی
 • تعریف مناطق جغرافیایی و استفاده از سیستم فروش و بازاریابی بر اساس موارد فوق برای بازاریاب ها، فروشندگان و....
 • درج و محاسبه پورسانت بازاریاب ها و فروشندگان
 • امکان تعریف بازاریاب های فروش و تخصیص آن ها به مناطق مختلف
 • امکان تعیین مکان و زمان دقیق حضور بازاریاب ها با استفاده از سامانه مکان یابی
 • تعیین اطلاعات مورد نیاز برای بازاریاب ها جهت بازاریابی واحدهای هدف
 • تخصیص وظایف روزانه به بازاریاب ها و رصد عملکرد واحد بازاریابی در لحظه
 • گزارشات کامل و دقیق و متنوع از عملکرد بازاریاب ها
 • دیگر امکانات مورد نیاز شما جهت بازاریابی و مدیریت بازاریاب ها و...