سیستم مدیریت اسناد مدارک و قراردادها 

_

پراکندگی اطلاعات یکی از مشکلات همیشگی سازمان‌ها و تأسیس آرشیوی متمرکز از اسناد، فایل‌ها و اطلاعات از دغدغه اصلی آن‌ها است. پرونده‌ها، مدارك، نقشه ها، قراردادها، پرونده‌هاى پرسنلى، مستندات مالی و … از با ارزش‌ترين دارایی‌هاى اطلاعاتی سازمان‌ها هستند که نبود حفاظت،دسته بندی و دسترسی مناسب از بين رفتن مستندات فيزيكى و الكترونيكى به دلایل مختلف و از دست دادن منابع زمانی و ریالی زيادى را در پى دارد و تلاش‌هاى مضاعفی برای بازگرداندن آن‌ها می‌طلبد.سامانه مدیریت اسناد،مدارک وقراردادهای مرپ مناسب‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل برای کاهش هزینه‌ها،حذف کاغذ، فضای نگهداری اسناد و سرعت بخشیدن به امور جاری با یکپارچگی اطلاعاتی بین همه واحدها و جلوگیری از ازبین رفتن اطلاعات می‌باشد.

 • ذخیره سازی تمامی اسناد و مدارک
 • دسته بندی مدارک و تخصیص به واحدهای مختلف
 • جستجو بسیار سریع جهت یافتن اطلاعات موردنیاز
 • تعیین سطوح دسترسی برای اطلاعات و افراد
 • ثبت و تعیین اسناد و مدارک محرمانه با سطح دسترسی خاص
 • ساخت گزارشات متنوع از اطلاعات
 • تعریف انواع قرارداد و تخصیص سطوح دسترسی
 • تعرف انواع افراد مرتبط با قرارداد
 • تعریف قراردادهای نیروی انسانی
 • تعریف قرارداد بصورت یکپارچه با سامانه های خرید، فروش و نیروی انسانی
 • تعریف قراردادهای خرید کالا
 • تعریف قراردادهای فروش کالا
 • تعریف انواع مراحل پرداخت قراردادها
 • و دیگر امکانات سفارشی مورد نیاز شما برای اسناد و مدارک اطلاعات سازمانی