مدیریت پخش و حمل و نقل 

_

تعداد بالای فرآیندهای بارگیری، انتقال و تحویل کالاها از مبدأهای متنوع به مقاصد مختلف نیاز به کنترل و اشراف دقیق توسط مدیران و مسئولین امور اجرایی دارد که سیستم های دستی و سنتی به دلیل سرعت و دقت پایین به طور حتم پاسخگوی نیازهای این نوع شرکت ها نخواهد بود لذا طراحی و پیاده سازی سامانه حمل و نقل که توانایی اتوماسیون فرآیند مدیریت و برنامه ریزی و همچنین گزارش گیری از اطلاعات وارد شده را با سرعت و دقت بالایی انجام دهد ضروری به نظر می رسد

10-02
 • امکان تعریف رانندگان و تمامی اطلاعات آن ها
 • امکان تعریف وسایل نقلیه و تعیین نوع آنها
 • تعریف نوع استخدام و سمت پرسنل با جزییات
 • تعریف پیمانکاران و رانندگان قراردادی
 • تعریف انواع وضعیت قطعات خودرو، لوازم اصلی و قطعات یدکی
 • ثبت کاربری خودروها از قبیل یخچالدار، چادری، کفی و ... با جزییات
 • امکان تعریف شرکت های حمل و نقل و باربری همکار
 • امکان تعریف مشتریان و صاحبان بار و کالاها
11-02
 • امکان گزارش وسایط نقلیه مورد استفاده در شرکت
 • قابلیت گزارش لیست رانندگان
 • یکپارچگی با سامانه های انبار، فروش و امور مشتریان
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به بیمه خودروها
 • ثبت و کنترل هزینه های سوخت خودروها
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت وسائل نقلیه
 • امکان تعریف فرآیند های مالی برای نحوه دریافت و تحویل بار
12-02
 • امکان ثبت مدارک برای رانندگان، ماشین ها، نمایندگان، مالکین
 • امکان ثبت اقلام راهنامه
 • امکان ارسال پیامک و ایمیل برای رانندگان و صصاحبان بار با محتوای دلخواه و اتوماتیک
 • امکان تعریف قرارداد حمل
 • امکان ثبت کلیه اطلاعات بارنامه ها
 • امکان جستجوی اطلاعات کالا بر اساس بخشی از نام کالا ، کد کالا و مدل
 • امکان ثبت و ویرایش مشخصات رانندگان با مشخصات کامل
 • یادآوری قبل از به پایان رسیدن اعتبار مدارک مختلف
 • امکان اخذ گزارش حمل های صورت گرفته بر اساس مبادی و مقاصد حمل
13-02
 • امکان ثبت درخواست قطعات یدکی
 • امکان اختصاص راننده به هر وسیله نقلیه و بار
 • گزارش گیری از حمل های صورت گرفته با فیلتر های مختلف
 • گزارش وضعیت تعمیر خودرهای سبک و سنگین
 • گزارش هزینه ی قطعات تعویض شده در تعمیرگاه
 • گزارش از فعالیت های رانندگان
 • و کلیه فرآیندها، عملیات و گزارشات ویژه سازمان شما در بخش حمل و نقل